EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

ASSIGNATURES

 

 

PRIMER CICLE

(30 hores setmanals)

 

 

1 ESO

 

 

2n ESO

Biologia i Geologia (3h)

Geografia i Història (3h)

Matemàtiques (4h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Primera Llengua estranjera (3h)

Educació Física (2h)

Música (2h)

Religió/Valors ètics (2h)

Tecnologia (2h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h) Cultura càssica, Informàtica, Educació Plàstica i visual, Francès, Optativa Instrumental

Matemàtiques (3h)

Física i Química (2h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Primera Llengua estrangera (3h)

Geografía i Història (3h)

Educació Física (2h)

Música (2 h)

Tecnologia (2h)

Educació Plàstica (2h)

Religió/Valors ètics (2h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h) Cultura càssica, Informàtica, Francès, Iniciació Activitat Empresarial

 

 

SEGON CICLE

(32 hores setmanals)

 

 

3r ESO

 

 

4t ESO

Matemàtiques (3h)

   Ensenuances Acadèmiques (3r A i 3r B)

   Ensenyances aplicades (3r C)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès (3h)

Geografia i Història (3h)

Educació Física (2h)

Física i Química (2h)

Biologia i Geologia (2h)

Religió/Valors ètics (1h)

Tecnologia (3h)

Educació Plàstica (2h)

Música (2h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h): Cultura càssica, Informàtica, Tecnologia, Francès, Iniciació Activitat Empresarial. 

3r ESO PMAR.

Religió/Valors ètics (1h)

Àmbit lingüistic i social (9h)

Àmbit Científic i Matemàtic (8h)

Àmbit de Llengües estrangeres (2h)

Música (2h)

Tecnologia (3h)

Educació Física (2h)

Educació Plàstica i Visual (2h)

Informàtica (2h)

Tutoria (1h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès (3h)

Geografia i Història (3h)

Educació Física (2h)

Religio/Valors Ètiics (1h) Tutoria (1h)

Opció 1:Ensenyances Acadèmiques Científique

   Matemàtiques Acadèmiques (4h)

   Biologia

   Física i Química

Opció 2: Ensenyances Acadèmiques Humanístiques i Ciències Socials

   Matemàtiques Acadèmiques (4h)

   Economia

   Llatí

Opciò 3: Ensenyances de Ciències Aplicades

   Tecnologia

   Matemàtiques Aplicades

   Triar una de les 2 següents:

        Ciències Aplicades a l’Activitat Professional

         Iniciació a l’Activitat emprenedora i empresarial