EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

ASSIGNATURES

 

 

PRIMER CICLE

(30 hores setmanals)

 

 

1 ESO

 

 

2n ESO

Matemàtiques (3h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès / Francès (3h)

Ciències Socials (3h)

Ciències Naturals (3h)

Educació Física (2h)

Religió / Activitat d’Estudi (2h)

Tecnologia (2h)

Educació Plàstica (3h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h) 

 

 

 

 

 OPTATIVES 1r ESO

 

 

 

 

 

Matemàtiques (4h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès / Francès (3h)

Ciències Socials (3h)

Ciències Naturals (3h)

Educació Física (2h)

Religió / Activitat d’Estudi (2h)

Música (3h)

Educació per a la Ciutadania (1h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h): Francès 2n Idioma, Taller de Tecnologia o Informàtica.

 

 

 

SEGON CICLE

(32 hores setmanals)

 

 

3r ESO

 

 

4t ESO

Matemàtiques (3h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès / Francès (3h)

Ciències Socials (3h)

Educació Física (2h)

Física i Química (2h)

Biologia i Geologia (2h)

Religió / Activitat d’Estudi (1h)

Tecnologia (3h)

Educació Plàstica (2h)

Música (2h)

Tutoria (1h)

Optativa (2h): Laboratori de Física i Química, Laboratori de Biologia,

 

Matemàtiques (4h)

Llengua Castellana i Literatura (3h)

Llengua Valenciana i Literatura (3h)

Anglès / Francès (3h)

Ciències Socials (3h)

Educació Física (2h)

Religió / Activitat d’Estudi (1h)

Ètica (2h)

Treball Monogràfic (1h)

Tutoria (1h)

Optatives Troncals: triar 3 assignatures

      Mùsica (3h)

Educació Plàstica i Visual (3h)

Física i Química (3h)

Tecnologia (3h)

Biologia i Geologia (3h)

Informàtica (3h)

Francès 2n idioma (3h)

Llatí (3h) 

 

 

 

 

  ITINERARIS 4t ESO

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIS 4 ESO

 

 

 

Opció 1: Científic-Tecnològica

 

 

 

Obligatòries

Física i Química

Matemàtiques B

 

Triar dos entre:

Biologia i Geologia

Educació Plàstica i Visual

Tecnologia

 

 

Opció 2: Humanitats

 

 

 

Matemàtiques B

Llatí

Música

Francès 2n Idioma

 

 

 

Opció 3: Professional

 

 

 

Matemàtiques B

Informàtica

Tecnologia

Educació Plàstica i Visual