PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

          L’I.E.S. “25 d’Abril” és un centre educatiu públic i laic amb vocació de servei i de formació del nostre alumnat.

         El nostre institut funciona des de fa 23 anys que complirem aquest curs  i ha anat configurant-se al llarg d’un procés evolutiu i de canvis en el sistema escolar.

          El professorat intenta treballar d’una manera coordinada i amb col.laboració de les famílies per a traure el millor dels nostres alumnes. D’una banda vol afavorir el seu aprenentatge i formació de cara al món del treball o dels estudis universitaris, i d’altra intentem formar-los en els valors de la pau, solidaritat i convivència democràtica.

          Per tant, som un centre en el qual participen, a més de l’alumnat i del professorat, els pares i mares a traves de l’A.M.P.A. (pràcticament tots en són socis), associacions cívico-culturals, empreses i l’Ajuntament d’Alfafar.

          Oferim la possibilitat de cursar ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. Aquesta oferta es completa amb Programes Educatius que atenen a la Diversitat i Programes de Qualificació Professionals.

          El centre compta amb locals i recursos materials suficients per a atendre la pràctica educativa amb qualitat. De fet, els resultats dels nostres alumnes en la prova d’accés a la universitat són excel·lents (en els darrers 10 anys el 100 % d’aprovats).

          Tenim implantat un el sistema de gestió docent amb el programa ITACA que ha ofertat la Conselleria d’Educació i que facilita la comunicació entre el Centre i les famílies.