INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

A més de les aules particulars de cada grup, disposem de les següents aules específiques.

·1 Laboratori de física

·3 Aules de desdoble amb material audiovisual (TV, vídeo i DVD)

·3 Aules adaptades a l’ensenyament d’idiomes (francès i anglès).

·2 Aules de Pedagogia Terapèutica.

·1 Aula d’Estudi per atendre a l’alumnat estranger i per les vesprades per ajudar a repassar als alumnes de l’ESO

·1 Edifici específic per als cicles formatius que compta amb:

o1 taller de manteniment mecànic amb maquines i ferramenta

o1 taller d’electrònica

o1 taller d’electrotècnia

o1 taller de neumàtica

o1 aula d’informàtica

2 Aules de música

Saló d’actes adaptat per a teatre i audiovisuals

Laboratori de química

Laboratori de biologia i geologia

2 Aules d’informàtica amb tots els ordinadors connectats a Internet

2 Aules d’educació plàstica

Biblioteca que conté 10ordinadors connectats a Internet

3 Aules-taller de tecnologia

Camp esportiu

Gimnàs

Cafeteria

Edifici de Cicles Formatius