HISTÒRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

En l’any 1982, l’Ajuntament d’Alfafar va comprar els solars del carrer Tauleta, cantó en el carrer 9 d’octubre per a col·locar allí la que seria la primera promoció d’ensenyament post-obligatori: 84 alumnes entre electrònica i fusta que venien majoritàriament del Barri Orba. Amb diners de l’Ajuntament i un Claustre de 5 professors que depenien de l’institut Blasco Ibáñez de València, havia nascut la primera Secció de Formació Professional d’Alfafar.
Per al curs 1984-85 s’amplià l’electrònica al segon grau i ja s’anomenà un director per a la Secció de Formació Professional:
D. José Mª Raga Pujol. La quantitat de professors era de 12 i ja eren 160 alumnes que continuaven venint majoritàriament del Barri Orba.
Per al curs 1985/86 s’instal·là al costat de la Secció d’FP, AIDIMA, laboratori per a l’estudi tecnològic de la fusta. És per això que des de l’Ajuntament, i sent alcalde D. José Martínez Chust es demanà a la Conselleria d’Educació que construira un nou Institut Polivalent que aniria ubicat al costat de l’actual com una ampliació que agafara tots els estudis post-obligatoris. Malgrat el projecte que es presentà en la Conselleria, els terrenys finals per a construir el nou institut seran els que ocupa actualment l’IES 25 d’Abril perquè es pretenia donar servici al Barri Orba i a les poblacions colindants, Massanassa i Benetússer que aleshores no tenien institut.
En l’any 1994 es construeix el centre que coneguem avui i s’estrenà per al curs 1994/95 sent director del mateix D. José Mª Raga Pujol que assumí el càrrec amb els 16 professors que contava la Secció i alguns més que arribarem a partir d’eixe curs per a poder configurar l’actual 25 d’Abril.

Començarem el curs 1994/95 amb 5 grups de segon cicle d’ESO, 2 grups de primer de Batxillerat, 2 mòduls de grau mitjà de cicles formatiu i tres grups de 2n FP1 i 3 grups de FP2.

Per al curs 1998/99 s’implanteren completament la LOGSE i acabaren els grups residuals d’FP; s’incorporaren al centre mestres de primària per a impartir el primer cicle d’ESO que fins eixe moment estava en els col·legis, i va ser el primer any que assumirem tota la secundària, els batxillerats i els cicles formatius.
A partir d’aquell curs contàvem amb un Claustre de 65 professors i professores i teníem tots els nivells d’ensenyament secundari des de 1r d’ESO fins a 4rt d’ESO, 3 de les 4 modalitats de batxillerat per a primer i segon i tots els nivells del cicle de grau mitjà de manteniment i el d’electrònica i els dels grau superior de manteniment.
El centre s’ha preocupat molt de millorar la convivència, els nivells exigits en l’ensenyament post-obligatori ( tant pels resultats obtinguts en batxillerat, com per la quantitat d’empreses per a que els nostres alumnes de cicles formatius puguen fer les seues pràctiques formatives) i les relacions amb l’Ajuntament i les famílies per a ser coneguts i reconeguts en el nostre poble.
Actualment el  claustre de professors i professores, continua treballant per a mantenir i millorar els mateixos objectius que hem comentat abans: Convivència, Nivell educatiu d’exigència i relacions amb l’entorn del que formem part, el poble d’Alfafar.