Matemàtiques

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r. ESO

MATERIAL COMPLEMENTARI

2n. ESO

ACTIVITATS DE REFORÇ 2 ESO

3r. ESO

MATERIAL COMPLEMENTARI

4t. ESO

MATERIAL COMPLEMENTARI

4t Opció B 2010_1011

BATXILLERAT

1r. Batxiller

Matemàtiques I

deures-estiu

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

2n. Batxiller

Matemàtiques II

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

ENLLAÇOS D’INTERÉS

JOCS de LÒGICA i CURIOSITATS

http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html

Joc de preguntes de mates per a primer cicle

http://www.amejor.com/mates

Jocs i curiositats per a primer cicle d’ESO

http://www.juegosmensa.com

Col·lecció de jocs d’ingeni del club mensa.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/juegos.htm

Jocs del taller de Matemàtiques

http://www.xtec.es/~jbuil/tangram/

Pàgina sobre el tangram. Es pot jugar en línia

http://inicia.es/de/f.pascual

Propostes de lògica para pensar un poc y treballar estratègies de resolució de problemes

http://personal.redestb.es/javfuetub/index.htm

Pàgina de mates feta per un estudiant de 17 anys. Per a batxillerat

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/cumat.htm

Curiositats matemàtiques

http://centros5.pntic.mec.es/ies.juan.de.mairena

Acudits, curiositats i endevinalles.

 

 

 

www.carmesimatematic.webcindario.com/