Física i Química

Any Internacional de l’Astronomia

PROJECTES CURS

Càlcul del Radi de la Terra

Construcció de telescopis de

de Galileu

Estimació del Diàmetre Solar

Càlcul de la distància Terra-Lluna

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Laboratori de 3r ESO

BLOG

Ciències Naturals  2n. ESO

BLOG

Física i Química3r. ESO

TEMA 2: ELS ESTATS DE LA MATÈRIA. LA TEORIA CINÈTICA

teoria-cinetica

Teoria cinètica

canvis d’estat

Estats de la Matèria

Solució fitxa teoria cinètica gasos

TEMA 3: ELS SISTEMES MATERIALS. SUBSTÀNIES PURES I MESCLES

classificacio-de-la-materia

actitivitatsrepastema3

– La matèria

– Elements i compostos

– El Sistema Periòdic – Canvis químics

Física i Química4t. ESO

T.1.- Elemenents i compostos. L’enllaç químic

– ELEMENTS QUÍMICS

– CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA

– TAULA PERIÒDICA

– ENLLAÇ QUÍMIC

– REACCIONS QUÍMIQUES

LIBROSVIVOS.NETUnidades didácticasInteractivas de SM:

Forces en equilibri– Relacions entre masses i volums

– La dinàmica – Energia i treball

formulacio

problemas-cinematica

 

BATXILLERAT

1r. Batxiller

Física i Química

 

Ciències del Món

BLOG

 

2n. Batxiller

Química

BLOG

Página Oficial de la Comisión de la Asignatura Química de las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.) en la Comunidad Valenciana

Exámenes de Selectividad resueltos

Tema 1: estructuraatomica

Tema 2: taula-periodica-dels-elements

provespauestructuraatomica

Tema 3i4: enllac exercicisenllaç

tema5:termoquímica exercicistermoquímica

equilibri

acidbase

softwarevaloraciones

pruebaspauredox

redox

formulació química orgànica

Física

Exámenes de selectividad resueltos:

 

Todas lasComunidades.- Editorial SM

Clases de apoyo.com

Educared.net