Programes d’atenció educativa

PROGRAMA INTEGRA

Els objectius d’aquest programa són garantir a l’alumnat uns coneixements, procediments i actituds bàsics que contribuïsquen al seu desenrotllament en la vida activa i adulta, propiciar la maduresa de l’alumnat, previndre l’abandó escolar...

READ MORE