Orientació

PREMIS 9 D’OCTUBRE

EL PASSAT DIA 8 D’OCTUBRE DON JOSÉ IGNACIÓ MARTÍNEZ NEBOT COM DIRECTOR DE L’IES “25 D’ABRIL” D’ALFAFAR VA REPLEGAR EL PREMI “9 D’OCTUBRE” DE MANS DE L’ALCALDE DE’ALFAFAR DON EMILIO...

READ MORE

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Recull les actuacions d’orientació i tutoria en quatre nivells d1ntervenció: la coordinació amb l’equip docent, les famílies, l’alumne a nivell individual i el grup d’alumnes. Les activitats programades s’agrupen en els següents blocs temàtics...

READ MORE

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció al desenvolupament íntegre de l’alumnat ha d’estar present tant en les programacions de les diferents assignatures com en el conjunt d’activitats que es duen a terme en el centre, així com en l’estructura...

READ MORE