A.M.P.A.

CAMPANYA SOLIDÀRIA

CAMPANYA SOLIDÀRIA   Al centre estem portant a terme una campanya solidària en col.laboració amb  CARITAS  i  CEAR  (Comissió Espanyola d´Ajuda al Refugiat). Estes dos organitzacions humanitàries ens han demanat la nostra col.laboració: ja...

READ MORE

Finalitats de l’AMPA

Informar i assessorar els pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA de forma individual i col·lectiva en tot allò que concernisca a l´educació dels seus fills/s´i promoure que exercisquen els drets i deures que tenen en eixa labor...

READ MORE

Drets de l’AMPA

Els referits a les seues competències estan arreplegats en els Reglaments Orgànics dels Centres d´Educació Primària i Secundària (veure esquema) i en els seus propis estatuts que es deriven de les lleis i normes que sobre associacions hi ha...

READ MORE