Batxillerat

  

PRIMER DE BATXILLER

(32 hores setmanals)

 

 

COMUNS

Llengua Castellana i Literatura I (3h)

Llengua Valenciana i Literatura I (3h)

Anglès / Francès (3h)

Educació Física (2h)

Tutoria (1h)

Filosofia i Ciutadania (2h)

Ciències del Món Contemporani (2h)

 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

 

Matemàtiques (4h)

Física i Química (4h)

 

 

Història del Món Contemporani (4h)

 

 

Opció A:

Biologia (4h)

Optativa (4h)

 

 

Opció B(triar dos)

Dibuix Tècnic I (4h)

Tecnologia Industrial I (4h)

Informàtica (4h)

 

 

Opció A:

Llatí I (4h)

Grec I (4h)

Optativa (4h)

 

Opció B:

Matemàtiques CS I (4h)

Economia (4h)

Optativa (4h)

 

 

Optatives: Psicologia, Informàtica

 

 

SEGON DE BATXILLER

(32 hores setmanals)

 

COMUNS

Llengua Castellana i Literatura II (3h)

Llengua Valenciana i Literatura II (3h)

Anglès / Francès (3h)

Tutoria (1h)

Història de la Filosofia (3h)

Història d’Espanya (3h)

Optativa (4h)

 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 

(Triar tres)

Química (4h)

Dibuix Tècnic II (4h)

Matemàtiques II (4h)

Biologia (4h)

Electrotècnia (4h)

Física (4h)

Ciències de la Terra (4h)

 

  (Triar tres)

  Història de l’Art (4h)

  Geografia (4h)

Grec II (4h)

  Llatí II (4h)

Economia de l’Empresa (4h)

  Matemàtiques CS II (4h)

  Literatura Universal (4h)